Over lofit

Achtergrond

Verandering van leefstijl is moeilijk, maar belangrijk om verergering of terugval van ziekte te voorkomen. Het is voor veel patiënten lastig om langdurig bestaande ongezonde gewoonten te doorbreken. Men wil wel, maar het lukt niet. Daarnaast hebben zorgverleners meestal gebrek aan tijd om het belang van een gezonde leefstijl uitvoerig met de patiënt te bespreken. Daarom dit LOFIT project, waarbij de behandeld zorgverlener de patiënt doorverwijst naar het leefstijlloket in het ziekenhuis.

 

Het LOFIT project onderzoekt de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van het leefstijlloket en praat met betrokkenen om bewijs te verzamelen of dit in de toekomst wel of niet als standaard zorg aangeboden moet worden.

Leefstijlloket

Een medewerker van dit leefstijlloket, de leefstijlmakelaar, gaat uitvoerig met de patiënt in gesprek over diens motivatie voor een gezonde leefstijl. Het kan gaan om leefstijlveranderingen op het gebied van dagelijks bewegen en zitten, gezonde voeding, stoppen met roken, overmatig alcohol gebruik, hoe om te gaan met stress en zorgen voor voldoende slaap.

Vervolgens zoekt de leefstijlmakelaar samen met de patiënt naar haalbare initiatieven in zijn of haar directe leef-, woon- en/of werkomgeving. Initiatieven in de eigen omgeving zijn gemakkelijk te bereiken en dus gemakkelijker om langdurig vol te houden.

De leefstijlmakelaar houdt contact met de patiënt en het leefstijlinitiatief over de voortgang en informeert de behandelend zorgverlener in het ziekenhuis. Het leefstijlloket vormt op deze manier een brug tussen patiënt, ziekenhuis en de mogelijkheden voor een gezonde leefstijl in de directe omgeving van de patiënt.

Werkzame elementen van een leefstijlloket in het ziekenhuis

Zorgprofessional kan de patiënt laagdrempelig doorsturen naar het leefstijlloket

Leefstijlmakelaar heeft de tijd om met de patiënt in gesprek te gaan over diens leefstijl

Leefstijlmakelaar heeft de expertise om de patiënt te motiveren veranderingen te maken

Leefstijlmakelaar kent het verwijsaanbod naar leefstijl initiatieven in de woonomgeving van de patiënt

Leefstijlmakelaar geeft een warme overdracht naar het leefstijl initiatief in de regio

Leefstijlmakelaar houdt contact met leefstijl initiatief in de regio en de patiënt

Leefstijlmakelaar rapporteert de voortgang van de patiënt aan de zorgprofessional in het ziekenhuis

Het leefstijlloket is op deze manier de schakel tussen de regio en het ziekenhuis