Over LOFIT

Verandering van leefstijl is moeilijk, maar belangrijk om verergering of terugval van ziekte te voorkomen. Het is voor veel patiënten lastig om langdurig bestaande ongezonde gewoonten te doorbreken. Men wil wel, maar het lukt niet. Zorgverleners hebben meestal gebrek aan tijd om het belang van een gezonde leefstijl uitvoerig met de patiënt te bespreken. Daarom dit LOFIT-project, waarbij behandelende artsen patiënten doorverwijzen naar een leefstijlloket in het ziekenhuis.

Leefstijlmakelaar
Een medewerker van dit leefstijlloket, de leefstijlmakelaar, gaat uitvoerig met de patiënt in gesprek over diens motivatie voor een gezonde leefstijl. Het kan gaan om leefstijlveranderingen op het gebied van dagelijks bewegen en zitten, gezonde voeding, stoppen met roken en het gebruik van alcohol, hoe om te gaan met stress en zorgen voor voldoende slaap.

Brug tussen patiënt en ziekenhuis
Met een gemotiveerde patiënt overlegt de leefstijlmakelaar over geschikte initiatieven in zijn of haar directe leef-, woon- en/of werkomgeving. Immers, juist lokale initiatieven helpen de patiënt een gezonde leefstijl langdurig vol te houden. De leefstijlmakelaar houdt contact met de patiënt over diens voortgang en informeert de behandelend arts daarover. LOFIT vormt zo een brug tussen patiënt, ziekenhuis en de mogelijkheden voor een gezonde leefstijl in de directe omgeving van de patiënt.

Toetsing
Het eerste jaar van dit project staat in het teken van ontwikkeling van het leefstijlloket. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met patiënten en zorgverleners om ervaringen en behoeften te achterhalen. Ook zal de (kosten)effectiviteit van het leefstijlloket getoetst worden bij twee patiëntenpopulaties; patiënten met hart- en vaatziekten en patiënten met artrose. Mocht LOFIT effectief zijn dan is de intentie LOFIT binnen beide umc’s op te schalen. Dit project loopt tot november 2024.

Back to top