NIEUWS

Nieuwsbrief

Regelmatig brengen we een nieuwsbrief uit, waarin alle updates over het project in staan en andere nieuwswaardige berichten. Kijk hieronder voor de laatste editie:

Editie 4 – najaar 2023
Editie 3 – winter 2022
Editie 2 – voorjaar 2022
Editie 1 – najaar 2021

Wil je ook de nieuwsbrief in je inbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar lofit@amsterdamumc.nl.

Eerder dit jaar kregen wij de vraag van het Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde (NTvL) om een artikel te schrijven over onze ervaringen met de implementatie van het leefstijlloket in het ziekenhuis. Dit artikel is inmiddels verschenen in de tweede editie van het blad, wat in september uitgebracht is. In dit artikel schreven we over de lessen die wij geleerd hebben sinds de start van LOFIT in november 2020, de uitdagingen waar we mee te maken hebben met het oog op implementatie, en welke mogelijkheden wij zien voor de toekomst. 

Als je het artikel wilt lezen, kun je ons mailen voor een digitale pdf van dit artikel. Stuur je mail naar:  lofit@amsterdamumc.nl en wij zorgen dat het jouw kant op komt! 

Een aantal van onze onderzoekers is verbonden aan het Amsterdam Institute of Sport Science, of kortweg: AISS. Eerder dit jaar verscheen het magazine High Performance, Vital People van AISS met een reeks mooie rapportages van belangrijke vraagstukken en de oplossingen hiervoor die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen. Anesthesioloog Jenny Marks en leefstijlmakelaar Hidde Cusveller werden voor deze editie geïnterviewd en hier is een prachtig verslag uit gekomen. De hele magazine inclusief dit artikel vind je hier terug. 

In februari verscheen het studieprotocol van LOFIT in het wetenschappelijke tijdschrift Trials. Hierin staat beschreven hoe we te werk gaan in ons onderzoek, welke metingen we verrichten, wat we allemaal willen onderzoeken en hoe we dat alles gaan analyseren. Het artikel is geschreven in het Engels en kun je hier teruglezen. 

Uitgeverij BSL schreef voor hun website Leefstijl in de Zorg ook een korte Nederlandse samenvatting over dit protocol, en hoe we de (kosten)effectiviteit onderzoeken. Deze samenvatting lees je hier

Het UMCG heeft een interview gepubliceerd met patient Gerda Haaima-Seip, nefroloog Anoek de Joode en leefstijlmakelaar Bowina Gritter over hun ervaringen met het leefstijlloket. Lees het hier!

 

Leefstijlmakelaar Hidde werd geïnterviewd voor BSL Leefstijl in de Zorg. In dit artikel lees je alles over zijn ervaring met het verwijzen van patiënten, het samenwerken met zorgprofessionals binnen en buiten ziekenhuis, en hoe het leefstijlloket zorgverleners in het ziekenhuis kan ondersteunen. Klink op de link om het hele artikel te lezen. 

Op dinsdag 11 oktober heeft het Anna ziekenhuis een symposium georganiseerd voor (zorg)professionals van binnen en buiten het Anna over leefstijl en preventie, dat één van de leidende principes is binnen het strategisch kader van dit ziekenhuis. Judith was gevraagd om een presentatie te geven over hoe het leefstijlloket binnen Amsterdam UMC en UMCG opgezet is en hoe daarin de samenwerking gezocht wordt met de eerste en nuldelijn.

Paul van der Velpen heeft voor Nieuwsbrief Zorg & Innovatie met Prof.dr. Willem van Mechelen gesproken over het leefstijlloket. Willem geeft antwoorden op vragen als wat de aanleiding voor het idee van een leefstijlloket was, waarom er bepaalde keuzes gemaakt zijn, hoe het gefinancierd is en hij blikt terug op wat er de afgelopen 25 jaar in het veld gebeurd is. 

Op 23 september 2022 is er een eerste editie van een leefstijlgeneeskunde symposium georganiseerd voor master geneeskunde studenten aan de VU. Met een openingscollege van anesthesioloog Jenny Marks-Vieveen en verschillende workshops over uiteenlopende leefstijlthema’s. Onder andere Hidde Cusveller (leefstijlmakelaar) heeft een workshop gegeven over motiverende gespreksvoering en hoe dat in een consult ingezet kan worden en Marlinde van Dijk heeft een workshop in de vorm van een escaperoom gegeven over samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerste en nulde lijn omtrent leefstijl. Een leerzame ochtend welke door studenten als enorm relevant en heel goed beoordeeld is.

Het online kennis en discussieplatform heeft in haar revalidatiemagazine naar aanleiding van een interview met Judith een mooi stukje geschreven over het LOFIT onderzoek en de meerwaarde van een leefstijlloket in het ziekenhuis. 

Het patiënten magazine van Amsterdam UMC heeft een editie gemaakt waarin preventie en leefstijl centraal staan. In de rubriek ervaringen hebben leefstijlmakelaar Grace en onderzoeker Judith mogen vertellen over het leefstijlloket. Ook was Thijsje – patiënt van Amsterdam UMC – bereid om te vertellen over haar ervaringen met het leefstijlloket, nadat ze is doorverwezen vanuit de fertiliteitspoli.

Op 20 mei heeft Jenny Marks-Vieveen samen met Baukje van den Heuvel (Radboud UMC, Fit4surgery), een keynote presentatie gegeven op de Anesthesiologendagen in Maastricht over het toenemend aantal chronisch zieken, de druk op onze gezondheidskloof en de kloof tussen mensen met een lage versus een hoge sociaal economische status. Ze hebben daarbij ook uitgelegd hoe belangrijk het is om de Zorg voor Gezondheid te incorporeren in de behandeling van ziekte. En hoe het leefstijlloket en prehabilitatie daarbij kunnen helpen. U kunt deze presentatie online terug kijken op de website van de Anesthesiologendagen. Op minuut 33:18 starten Jenny en Baukje met hun presentatie.

Op vrijdag 20 mei heeft Joyce een presentatie gegeven op het Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) Jaarcongres 2022. Hierin heeft zij de resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van een leefstijlloket in het ziekenhuis gepresenteerd. Vervolgens heeft ze laten zien hoe deze factoren meegenomen zijn in de ontwikkeling van het LOFIT leefstijlloket, maar ook hoe het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van het leefstijlloket eruit zal zien.

Op 24 maart hebben Marlinde en Judith  tijdens het congres leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer een workshop gegeven. Tijdens de workshop is ingegaan op de uitdagingen van leefstijlgeneeskunde binnen het Nederlandse zorglandschap, en hoe we met het leefstijlloket een innovatief antwoord willen geven op deze vraagstukken. Aan de hand van de patient journey is ingegaan op de rollen en ervaringen van verschillende stakeholders en is er gesproken hoe andere organisaties een leefstijlloket kunnen implementeren in hun eigen organisatie.

Expertisecentrum leefstijlinterventies dat verantwoordelijk is voor de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) – COOL heeft een interview met Grace en Judith gepubliceerd over het leefstijlloket dat binnenkort in het ziekenhuis beschikbaar komt voor patiënten. Een mooi begin van de samenwerking tussen het ziekenhuis en leefstijlcoaches in de regio.

Begin 2022 heeft er in het populair wetenschappelijke tijdschrift de JANUS een interview met Judith en Hidde gestaan. In dit interview is er ingegaan of het zinvol is om patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis te helpen met een gezondere leefstijl. Het leefstijlloket en het eerdere PIE=M project worden aangehaald als mooie voorbeelden. 

UMCG heeft aandacht besteed aan het recent gestarte project LOFIT waarin een leefstijlloket opgezet wordt in het ziekenhuis om patiënten te helpen met het veranderen van hun leefstijl. UMCG vindt aandacht voor een gezonde leefstijl van patiënten heel belangrijk en is om die reden gestart met Groninger Leefstijl Interventie Model (GLIM).